Antal medlemmer nu: 13213


 Login (e-mail):
 
 Password:
 
 Husk mig For adgang til NGFP
 eller har du glemt dit password
 Få tilsendt midlertidigt password på
 email. Hvis du ikke modtager løn:
 Ansøgning om adgang for
 ikke løn-aktiv.

 (F. eks. kollegaer fra udlandet,
 "faste fremmede" og studerende
 på Novo, samt personer med
 pensioniststatus herfra)


 For indmeldelse i klubberne:
 Når password er modtaget, skal der
 logges på hjemmesiden og indmeldelse
 sker ved at gå ind under menuen
 Medlemskab og melde sig ind

♦⇒

Velkommen
hos NGFP

- stedet hvor du kan være sam-
men med andre mennesker og
have det rigtig sjovt i din fritid.
Her finder du alle former for
under holdning inden for forskel-
lige sportsgrene,interessegrupper
og sociale klubber.

Ang. NGFP kontingent: se under
Vedtægt og regler i Da/En version

 Fritidscenter
og sikkerhed
Novo Nordisk Fritidscenter (NNFC), Bagsværd og NGFP, har indgået aftale med NN security om regelmæssig security-check i NNFC. Det medfører bl.a. at NN security vil foretage kontrolcheck af personer, der benytter NNFC´s idrætsfaciliteter (udbede sig ID-kort). Personer uden ID-kort bortvises. Derfor, husk ID kort.

                        

 

                         
 

 


                                             Oversigt over klubber der er i NGFP                                     

           ⇒   Klik her for at skrive til Chris for hjælp til login
                              For spørgsmål og generel support i forbindelse med NGFP:
                                Kontakt venligst de enkelte klubbers bestyrelser

                                For yderligere support kontakt
Chris Chabert 

                                         Klik på linket herunder, hvis du vil tilgå klubber i Kalundborg:
                                                       http://novofritid.dk/

                               Vedrørende bookning af sal A, B og mødelokalerne i 8R se under NYHEDER.

 Når du melder dig ind i en af Novo Gruppens fritidsklubber, melder du dig samtidig ind i Novo Gruppens Fritids Paraplyorganisation,  Kontingent hertil andrager kr. 50,- om året, uanset hvor mange idrætsklubber du er medlem af. Kontingent for indeværende år trækkes typisk i 3. kvartal og er gældende fra 1. januar til 31. december

Copyright 1997-2014 inmsystems A/S. Alle rettigheder forbeholdes. | inmsystems a/s - Korskildelund 6 - DK-2670 Greve